LahtiSport ryJulkaistu: 02.02.2024 17.46

Turvallisuussuunnitelma ja suorituspaikat hallikartassa

SM-Vauhdittomat 3.2.2024

Pajulahti-halli, Nastola

Pajulahdentie 136, Nastola.

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

1. Tapahtuman kuvaus

Tapahtuma on vauhdittoman korkeuden, pituuden, kolmiloikan ja 3-ottelun SM-kilpailu, jonka järjestää LahtiSport Ry.

Sarjat kilpailussa ovat Yleinen M/N ja kaikki ikäsarjat M/N 30+ viiden vuoden välein. Osallistumisoikeus kilpailuun on SUL:n ja SAUL:n jäsenseurojen jäsenillä.

Osanottajamäärä kilpailussa on arviolta 100-150 kilpailijaa. Lisäksi paikalla on järjestämässä kilpailuja n. 50 toimitsijaa.

Aikataulu: Kilpailut alkavat kello 11.00, kilpailualue avautuu kilpailijoille kello 10. Kilpailun arvioidaan olevan ohi n. klo 17.

Pajulahti-hallissa on käynnissä samaan aikaan myös kentällä jalkapallon turnaus ja hallin muilla suorituspaikoilla voi olla muita käyttäjiä.

Kilpailualuekartta Pajulahti-hallista on laadittu ja siitä ilmenee suorituspaikat, käytettävät kulkureitit, pukuhuoneet ja muut tapahtumaan liittyvät alueet.

Info-piste kilpailijoille on järjestetty hallin aulaan ilmoittautumisen varmistamista ja numerolappujen jakoa varten.

Pukuhuoneita tapahtuman urheilijoille on varattu kaksi: yksi miehille ja yksi naisille. Pukuhuoneet on merkitty tapahtuman opasteilla. Pukuhuoneet eivät ole lukittuja ja pukuhuoneisiin jätetään tavaroita omalla vastuulla.

Tulospalvelu sijaitsee suorituspaikkojen läheisyydessä.

Kahvio toimitsijoille on järjestetty erikseen (sijainti esitetty kilpailualuekartassa). Pajulahti-Hallin kahvila Sekkari palvelee kilpailijoita klo 12-18. Pajulahdessa on myös mahdollista lounastaa ravintola Iso-Kukkasessa, Pajulahden päärakennuksessa klo 11 – 13.30 (matkaa n. 500 m).

2. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt

Kilpailun turvallisuudesta vastaavat:

Kilpailun johtaja Jarkko Karstila 050 309 5984

Lajijohtaja. korkeus Harri Uurainen

Lajijohtaja, pituus ja 3-loikka Jonna Holkeri

3. Riskien arviointi ja toimenpiteet riskien vähentämiseksi

Riski: Hallin muut käyttäjät

Hallin eri käyttäjien liikkuminen alueella voi aiheuttaa yllättäviä tilanteita ja suorituspaikkojen läheisyydessä voi liikkua kilpailuun kuulumattomia henkilöitä. • Hallissa järjestetään samaan aikaan toinen tapahtuma: jalkapallon T12 (2012) MASTO

CUP TALVITURNAUS 2.-4.2.2024. Tapahtumaan osallistuu arviolta n. 230 pelaajaa sekä heidän valmentajansa ja huoltajansa.

• Juoksusuoralla on myös muita harjoittelijoita varatuilla vuoroilla klo 10-12 ja 16-18. Toimenpiteet: Eri tapahtumien osallistujia ohjataan käyttämään eri reittejä opastein ja rajaavilla nauhoilla. SM-Vauhdittomista on laadittu kilpailualue -kartta, johon on myös merkitty käytettävät kulkureitit. Opastuksella pyritään ohjaamaan tapahtumien osallistujat eri reiteille ja vähentämään liikkumista suorituspaikkojen läheisyydessä.

Riski: Meteli

Jalkapalloturnauksesta johtuen hallissa on paljon meteliä. Kovat äänet ja melu saattavat häiritä suoritukseen keskittymistä tai itse suoritusta. Meteli saattaa myös haitata toimitsijoiden työtä, kun tuloksen lukua ei kuule tai toimitsijat eivät kuule toisiaan. Toimenpiteet:

Kilpailijat ovat tottuneet kilpailupaikkojen ääniin. Kilpailijoilla on säännöissä määrätty suoritusaika yhtä hyppyä kohden. Kovat äänet ovat hetkittäisiä ja suoritusajan katsotaan olevan riittävän pitkä sopivan rauhallisemman/hiljaisemman suoritushetken ajoittamiseksi. Kilpailijat saattavat myös kannustaa toisiansa kovaäänisesti, mihin kilpailun järjestäjä ei pysty vaikuttamaan.

Toimitsijat huomioivat keskusteluissaan ja puhuessaan kuulevan osapuolen puhumalla kuulijan suuntaan ja käyttämällä selkeää ääntä.

Riski: Osallistujan loukkaantuminen tai sairaskohtaus

On mahdollista, että kilpailusuorituksessa kilpailija loukkaantuu tai joku tapahtumaan osallistuva saa sairaskohtauksen.

Toimenpiteet: Paikalla on ensiapuhenkilöstöä päivystämässä koko kilpailun ajan, jotka voivat antaa ensiapua ennen ensihoidon saapumista. Hätänumeroon 112 soitetaan tarvittaessa. Pajulahti-hallin osoite on mainittu tämä ohjeen otsikossa. Pajulahti-hallissa on myös defibrilaattori.

Toimitsijoita tapahtumaan on rajallisesti, mutta varahenkilöitä on myös varattu. Mikäli joku toimitsija ei pysty jatkamaan tehtävässään, katsotaan hänen tilalleen henkilö varahenkilöistä. Tehtävien kierrättäminen on myös mahdollista.

Riski: Aikataulu ei pidä

Aikataulu on laadittu ennakkoon edellisten tapahtumien oppien perusteella. On kuitenkin mahdollista että jonkin lajiryhmän suoritukset venyvät ja seuraavat ryhmät eivät pääse aloittamaan ajallaan.

Toimenpiteet: Lopullinen kilpailuaikataulu laaditaan vasta kun kilpailun ilmoittautuminen on päättynyt ja tiedetään ikäryhmien osallistujat. Näin voidaan jakaa ryhmät mahdollisimman saman kokoisiksi, jotta ryhmän lajisuoritukset voidaan viedä läpi ennalta määritellyn aikataulun mukaisesti. Mahdollisia viivästyksiä aikataulussa pyritään ottamaan kiinni seuraavien ryhmien kohdalla.

4. Onnettomuuksia ennaltaehkäisevät toimet

Pajulahti-halliin on laadittu pelastussuunnitelma, josta ilmenee mm. poistumistiet. Toimitsijoille pidetään ennen kilpailun alkua info, jossa käydään läpi kilpailun turvallisuus ja pelastussuunnitelma. Pajulahti-halli on esteetön.

5. Toimintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa

Onnettomuus ja vaaratilanteissa noudatetaan Pajulahti-hallin pelastussuunnitelmaa (liitteenä). Pajulahti-hallin hätäkokoontumispaikka on jäähallissa.

Loukkaantumis- tai sairaskohtaustilanteissa paikalla on ensiapuryhmä, johon kuuluu myös lääkäri. Ensiapuryhmä päivystää kilpailualueella koko kilpailun ajan. Ensiapuryhmän erottaa ensiapu-merkinnällä olevista liiveistä.

Onnettomuus- tai vaaratilanteessa ilmoita tapahtumasta välittömästi lajijohtajalle tai lähimmälle toimitsijalle. He kutsuvat paikalle ensiapuhenkilöstön.

Defibrilaattori sijaitsee kahvion vieressä.

Hätänumero 112. Pajulahti-Hallin osoite on Pajulahdentie 136, Nastola.

6. Vakuutukset

Järjestäjän puolesta ei vakuuteta kilpailijoita.

Confidential

7. Liikkuminen

Saapuminen

Pajulahti-hallin osoite on Pajulahdentie 136, Nastola.

Saapumisohjeet Pajulahteen löytyvät Pajulahden netti-sivuilta

https://pajulahti.com/alue-ja-tilat/saapuminen-paj...

Lähestyttäessä tienviitoilla Nastolaa, kaikilta pääsuunnilta on Pajulahti opastettu palvelukohdeopasteilla.

Pajulahteen pääsee Lahdesta linja-autolla.

Pysäköinti

Pajulahti-hallin pihassa on pysäköintialue. Pysäköintialueella pysäköi myös alueen ja hallin muitakin käyttäjiä. Lisää pysäköintialuetta on Pajulahden päärakennuksen lähellä. Pajulahti-hallin pihalla on kaksi sähköauton latauspaikkaa. Lataus vaatii eParking sovelluksen. Pajulahdessa on myös muita latauspaikkoja ja ne on nähtävissä sovelluksesta.

Opastus

Opastus tapahtumaan on järjestetty Pajulahti-hallin pääovelta alkaen. Pajulahteen saapuminen autoilijoille on opastettu virallisilla palvelukohteiden opasteilla. Pajulahti-hallinsisällä liikutaan opastettuja reittejä pitkin kilpailussa käytettäville alueille. Kilpailun suorituspaikat on esitetty kilpailualuekartassa. Hallissa on samaan aikaan käynnissä jalkapallon T12 Masto-cup ja hallin kenttä on varattu tähän tapahtumaan. Hallissa liikkuu tapahtumasta johtuen paljon lapsia ja heidän huoltajiaan.

Esteettömyys

Pajulahti-halli on esteetön.

Liitteet

Pajulahti-hallin pelastussuunnitelma

SM-Vauhdittomat hallikartta